Ολοκλήρωση εγκατάστασης εξοπλισμού εκπαίδευσης στο Α.Ε.Ν. Ιονίων Νήσων

Ολοκλήρωση εγκατάστασης εξοπλισμού εκπαίδευσης στο Α.Ε.Ν. Ιονίων Νήσων

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση εξοπλισμού στο Α.Ε.Ν. Ιονίων Νήσων για την αναβάθμιση αίθουσας εκπαίδευσης με 30 σύγχρονους Η/Υ, 2 server καθώς επίσης και διαδραστικού πίνακα τελευταίας τεχνολογίας. Στην εγκατάσταση συμπεριλαμβάνεται η καλωδίωση και δικτύωση όλου του hardware καθώς επίσης και των προμηθευμένων λογισμικών που θα υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία.Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση εξοπλισμού στο Α.Ε.Ν. Ιονίων Νήσων για την αναβάθμιση αίθουσας εκπαίδευσης με 30 σύγχρονους Η/Υ, 2 server καθώς επίσης και διαδραστικού πίνακα τελευταίας τεχνολογίας.

Στην εγκατάσταση συμπεριλαμβάνεται η καλωδίωση και δικτύωση όλου του hardware καθώς επίσης και των προμηθευμένων λογισμικών που θα υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

via Νέα-Ανακοινώσεις||για να είστε ενημερωμένοι http://ift.tt/1p0qpyA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s